Joe (The Apprentice)

Joe does whats he's told ... well most of the time anyway! While pitching in with making the pottery and trying not to break too much in the process, Laura is good enough to also let him look after the paperwork. He has the 'cúpla focail' and welcomes anyone that fancies a chat 'as Gaeilge'. A keen piper, Laura banishes him to the pottery to practice!

Déanann Joe a ndeirtear leis a dhéanamh…bhuel, an chuid is mó den am ar aon nós! Fad a bhíonn sé ag tabhairt lámh chúnta sa photaireacht agus é ag déanamh a sheacht ndícheall gan mórán a bhriseadh sa phróiseas, tá Laura sásta an páipéarachas a fhágáil faoi. Tá cúpla focal ag Joe agus cuireann sé fáilte roimh aon duine ar mhaith leo comhrá as Gaeilge bheith acu. Is píobaire é Joe, agus cuireann Laura an ruaig air amach chuig an tsaotharlann chun cleachtadh a dhéanamh!

Joe also runs his own Life & Pensions Brokerage. Check out what services he provides at www.atlanticlife.ie

Website design by dmac media