Laura (The Boss)

Just in case there was ever any doubt (see pic below)! The creative force behind all that is done, like any top Craftsperson Laura can chat all day long about all things pottery related . Its on those occasions that Joe engages the selective hearing and his two favourite words, 'Yes dear!. Laura loves the challenge of one off commission pieces and approaches each with a passion for perfection.

Ar fhaitíos go raibh amhras ar bith (breathnaigh ar an bpictiúr thíos)! Is í Laura an fórsa cruthaitheach taobh thiar de gach a ndéantar, agus mar an gcéanna le haon cheardaí ardchaighdeáin eile, is féidir le Laura comhrá bheith aici an lá ar fad faoi rud ar bith a bhaineann le potaireacht. Is ar na hócáidí sin a bhaineann Joe leas as an éisteacht roghnaitheach agus baineann sé úsáid as an nath cainte is ansa leis ‘Sea, a thaisce!’ Is breá le Laura an dúshlán a bhaineann le píosaí coimisiúnaithe aonuaire agus tugann sí faoi gach uile cheann le paisean agus le foirfeacht.

Website design by dmac media