'Ní neart go cur le chéile'

There is no strength without unity (pronounced 'nee n-art guh cur le kay-la')

Living on an island, albeit permanently connected to the mainland, we appreciate the need for working toghether with others to do business. Our creative partners and local stockists are our friends and an essential part to our business.

Agus muid ag maireachtáil ar oileán, cé go bhfuil sé nasctha leis an mórthír, tuigimid go rímhaith an riachtanas atá ann le hobair i gcomhar le daoine eile agus muid i mbun gnó. Is cuid ríthabhachtach dár ngnó iad ár gcomhpháirtithe cruthaitheacha agus na siopaí a dhíolann ár gcuid táirgí.

Creative Partner (Comhpháirtí Cruthaitheach) 


Lani Gregory, Artist 
Lani is a self taught artist who's young life in Co. Clare was spent doodling on the kitchen table. Her art depicts surf life in Ireland in a fun and colourful way. Many of her paintings hang around the globe.

Is ealaíontóir féinmhúinte í Lani Gregory, as Co. an Chláir ó dhúchas, áit ar chaith sí go leor ama nuair a bhí sí óg ag breacadaíl ar bhord na cistine! Léiríonn a cuid ealaíne an saol surfála in Éirinn ar bhealach spraíúil agus dathannach. Tá mórán dá cuid pictiúr ar crochadh ar fud an domhain.

Local Stockists (Siopaí a dhíolann ár dtáirg)

  • Achill Knitwear, Achill Sound
  • The Cottage Coffee Shop, Dugort

​Information about Achill (Eolas maidir le hAcaill)

To find out all about Achill and whats available, check in with our friends at www.loveachill.com 

Chun fáil amach faoi Acaill agus cad iad na háiseanna agus na seirbhísí atá ar fáil ann, tabhair cuairt ar shuíomh ár gcairde ag www.loveachill.com

 

 

Website design by dmac media