Alt na Croí Pottery - 'The Pottery'


We are a family run pottery located in the village of Pollagh on Achill Island, producing a range of handmade pottery for the home and special occasions. Established in 2005 by Laura McIntyre Mulligan, the key to what we do is based on our personal approach to our customers.

Laura has over 20 years experience in the industry having worked with Celtic Weave China (Donegal), the world renowned Belleek Pottery (Fermanagh) and Achill Island Pottery (Mayo) before setting up on her own producing a handmade range inspired by her experience and the unique location that is Achill Island.

We pride ourselves on

•Producing quality handmade pottery locally i.e. Made in Achill
•Our ability to personalise our product to suit our customers requirements
•A clear customer focus and engagement with each on a one to one basis

Achill has been a muse for many an artist over the years and Laura is no different with her handmade pottery range inspired by the rugged landscape and coastline.

In recent times a Graphic Design element has been added to give an extra dimension to the services available to our customers, to enhance our ability to personalise items. Joe is responsible for this side of things and relishes the challenge new projects offer.

We are keenly aware of our culture and the importance of our heritage, having been nominated twice for the 'Gradam Gnó le Gaeilge', a Mayo initiative for businesses that promote business through Irish. Joe has the 'cúpla focail' and enjoys the chance to use them!

Local Handmade Irish Pottery with an Achill twist best describes what we are all about and we love to chat about it with those that ask. So drop us a line, call in and we can have a chat!

 

Is saotharlann photaireachta teaghlaigh muid atá lonnaithe i sráidbhaile an Phollaigh ar Oileán Acla. Déanaimid raon de photaireacht lámhdhéanta don teach agus le haghaidh ócáidí speisialta. Ba í Laura McIntyre Mulligan a chuir tús leis an bhfiontar sa bhliain 2005, agus creidimid go láidir go bhfuil luach ar leith ag baint leis an teagmháil phearsanta a bhíonn againn lenár gcuid custaiméirí,

Tá breis agus fiche bliain de thaithí ag Laura i dtionscal na ceardaíochta tar éis di tréimhsí a chaitheamh ag obair le Celtic Weave China (Dún na nGall), Belleek Pottery (Fear Manach) a bhfuil cáil domhanda air, agus Achill Island Pottery (Maigh Eo) sular bhunaigh sí a gnólacht féin ag déanamh raon de photaireacht lámhdhéanta, le spreagadh a fuair sí ón am atá caite aici ar an suíomh uathúil, Oileán Acla.

Bímíd an-mhóralach as a leanas:

• Bheith ag táirgeadh potaireacht lámhdhéanta d’ardchaighdeáin go háitiúil, i.e. Déanta ar Acaill
• An cumas atá againn an táirge a dhéanamh in oiriúint do riachtanais ár gcustaiméirí
• Go mbímid ag díriú ar an gcustaiméir agus i dteagmháil leo duine ar dhuine

Is suíomh ionsparáide é Acaill do go leor ealaíontóirí le blianta fada agus ní haon eisceacht í Laura, lena raon de photaireacht lámhdhéanta a bhfuil spreagadh faighte aici ón tírdreach creagach agus ón imeallbhord.

Le tamall anuas tá an dearadh grafach curtha lenár dtáirgí chun gné bhreise a chur leis na seirbhísí a chuirimid ar fáil dár gcustaiméirí, agus chun cur lenár gcumas earraí a dhéanamh in oiriúint do dhaoine. Is é Joe atá freagrach as an taobh seo den ghnó agus is breá leis na dúshláin a thagann le tionscadail nua.

Táimid thar bheith ar an eolas faoinár gcultúr agus luach ár n-oidhreachta, agus muid ainmnithe faoi dhó do ‘Gradam Gnó le Gaeilge’ - togra de chuid Ghnó Mhaigh Eo do na gnólachtaí a dhéanann an iarracht is mó an Ghaeilge a chur chun cinn ina gcuid gnó. Tá cúpla focal Gaeilge ag Joe agus baineann sé an-sult as an deis iad a chleachtadh!

Is é an cur síos is fearr ar a ndéanaimid ná ‘Potaireacht Éireannach Lámhdhéanta go hÁitiúil’ agus is breá linn labhairt le haon duine a bhfuil suim acu in aon ghné dár gcuid oibre. Mar sin de, seol teachtaireacht chugainn nó buail isteach chugainn agus beidh comhrá againn!
 

Website design by dmac media